Bli medlem!

Fyll i formuläret för att bli medlem i Förbundet Svenska Seniorer i Finland. Alla medlemmar hör till en regionalförening. Vår medlemssekreterare tar kontakt. Våra regionalföreningar uppbör en medlemsavgift som för tillfället är 15 euro per år. Som medlemsförmån får du fem gånger i året Medborgarbladet, som på bred horisont behandlar de svenskspråkiga finländarnas intressen – politik, ekonomi och kultur.

Läs gärna mer om oss... 

Vår medlemsvärvningsbroschyr (utskriftsformat)

Jag vill bli medlem i
Skriv siffran 6 med bokstäver: